Specjalności:

Przestępczość komputerowa

- analiza kryminalistyczna nośników komputerowych;

- przestępczość internetowa;

- prawo autorskie;

- oględziny śledcze miejsc zdarzeń.


Badania fizyko-chemiczne

- analiza akt sprawy;

- konsultacje.